I56 - kodlayıcı - Plastik

  elektromanyetik 
ilgisiz 
1024 darbe / devir
Artımsal
     
 

 

GIO50 - Encoder

  elektro-optik 
ilgisiz 
12500 bakliyat / devrim
Artımsal
   
      Aksesuarlar  

 

TBI42 - Encoder

  elektromanyetik 
ilgisiz 
2048 darbe / devir olarak
Artan
   
      Aksesuarlar  

 

TBI36 - Encoder

  elektromanyetik 
ilgisiz 
2048 darbe / devir olarak
Artan
   
      Aksesuarlar  

 

RIM36 - Encoder - YATAKSIZ

  elektromanyetik 
ilgisiz 
1024 darbe / devir
Artımsal
   
      Aksesuarlar  

 

RIW36 - Encoder

  elektromanyetik 
ilgisiz 
1024 darbe / devir
Artımsal
   
      Aksesuarlar  

 

RIK24 - Encoder

  elektromanyetik 
ilgisiz 
128 darbe / devrim
Artımsal
   
 

 

RIM22 - Encoder - YATAKSIZ

  elektromanyetik 
ilgisiz 
1024 darbe / devir
Artımsal
   
      Aksesuarlar  

 

RIW22 - Encoder

  elektromanyetik 
ilgisiz 
1024 darbe / devir
Artımsal
   
      Aksesuarlar  

 

TBI50 - Encoder

  elektromanyetik 
ilgisiz 
2048 darbe / devir olarak
Artan
   
      Aksesuarlar  

 

GIO24 - Encoder

  elektro-optik 
ilgisiz 
5000 bakliyat / devrim
Artımsal
   
      Aksesuarlar  

 

GIO12J - Encoder

  elektro-optik 
ilgisiz 
125 bakliyat / devrim
Artımsal
   
      Aksesuarlar  

 

GIM115 - Encoder

  elektromanyetik 
ilgisiz 
266240 darbe / devrim
Artımsal
   
 

 

GIM900 - Encoder

  elektromanyetik 
ilgisiz 
273408 darbe / devrim
Artımsal
   
      Aksesuarlar